Video: Serbian Orthodox Chant - 4


Ten Beautiful Chants - Dez Belos CantosTen of the most beautiful serbian orthodox chants.

Dez dos mais belos cantos ortodoxos da Sérvia.


Canto Coral Ortodoxo da Sérvia - 1   2   3


Índice de todos os vídeos


Fonte do vídeo (video's source): Youtube