Video: Serbian Orthodox Chant - 3


The Glory of High Decani - A Glória do Alto DecanoSlava Manastira Visoki Decani.
"A predace brat brata na smrt i otac sina, i ustace djeca na roditelje i pobice ih i svi ce vas mrziti imena moga radi. Ali, koji pretrpi do kraja, taj ce se spasti."


Canto Coral Ortodoxo da Sérvia - 1   2   4


Índice de todos os vídeos


Fonte do vídeo (video's source): Youtube